Договір публічної оферти

з оформлення Послуги на пасажирські перевезення

Фізична особа – підприємець Лилик (надалі – Агент) пропонує необмеженому колу осіб (надалі – Користувач, Користувачі) укласти Договір публічної оферти (надалі – Договір) щодо оформлення послуги на пасажирські перевезення (надалі – Послуга, Послуги) за допомогою сайту https://panch-tour.com.ua

Агент підтверджує, що він працює із необмеженим колом суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері пасажирських перевезень (надалі – Перевізник, Перевізники), і Користувач не має права абсолютного вибору щодо отримання Послуги від конкретного Перевізника.

При оформленні Послуги, Користувач підтверджує, що він ознайомився у повному обсязі без обмежень у часі та погоджується із умовами вказаного Договору, Правилами надання послуг із пасажирських перевезень, які розміщені на вказаному Сайті та правилами користування даного Сайту.

Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.

Даний договір вважається укладеним із моменту підтвердження Користувачем своєї згоди шляхом встановлення відповідної відмітки при оформленні замовлення.

Користувач і Перевізник обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про наступне:

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. Агент за умовами цього Договору зобов’язується за замовленням Користувача здійснити підбір оптимального маршруту, Перевізника, часу та місця відправлення, а також забронювати відповідну Послугу у конкретного Перевізника, повідомити про вказане бронювання Користувача, а Користувач зобов’язується оплатити повну вартість Послуги відповідно до вартості, яка встановлена на Сайті.

1.2. Текстове повідомлення із номером автобусу та часом відправлення є належним підтвердженням бронювання та оплати Користувачем за послуги Перевізника. Отримання текстового повідомлення є моментом виконання вказаного Договору.

1.3. Придбання Квитка Користувачем на пільгових умовах  відповідно до законодавства України, здійснюється виключно в касі Перевізника та/або уповноваженої ним особою на реалізацію квитків.

1.4. Відповідно до умов цього Договору, перевезення може здійснюватись як регулярними так і нерегулярними рейсами власними транспортними засобами Перевізника, так і залучених ним осіб. Будь-які претензії щодо перевезення приймаються тим Перевізником, яким було виконане таке перевезення.

1.5. Агент не несе відповідальність за дії третіх осіб при бронюванні Користувачами квитків, а саме однак не виключно: інформування про час, місце відправлення, номер транспортного засобу, вартість проїзду та інше.

 • УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ:

2.1. Бронювання Послуги на пасажирські перевезення визначається для кожного конкретного замовлення автоматично та зазначається безпосередньо під час оформлення бронювання на сайті.

2.2. За загальним правилом, оплата за бронювання здійснюється безпосередньо під час такого оформлення шляхом здійснення 100% оплати на розрахунковий рахунок.

2.3. Під час бронювання Послуги, Користувач здійснює власну ідентифікацію шляхом вводу контактного номеру мобільного телефону, за яким він буде збережений як Користувач та визначений як Сторона Договору.

2.4. Після здійснення оплати бронювання послуги, на мобільний номер Користувача, який був ним зазначений на сайті, буде надіслано текстове повідомлення із підтвердженням факту оплати.

2.4. На Користувача також можуть бути покладені комісійні витрати та інші визначені банком витрати, що можуть бути додані до вартості бронювання.

 • ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
 • Користувач має право:
 • отримати послуги відповідно до вказаного Договору та умов пасажирських перевезень відповідно до чинного законодавства України, та в рамках оплаченого бронювання;
 • відмовитись від бронювання у строк, що буде передбачений Правилами надання послуг із пасажирських перевезень, а також отримати кошти, які ним були сплачені за цим Договором;
 • вимагати компенсації збитків, які можуть бути отримані Користувачем під час користування послугами із перевезення відповідно до підтвердженого бронювання, шляхом надсилання відповідної претензії на адресу Агента;
 • на отримання відшкодування моральної шкоди та /або упущеної вигоди, яка може бути завдана в рамках цього Договору, у розмірі не більше вартості бронювання, яке було здійснене Користувачем, або за взаємною згодою Сторін на отримання знижки на наступні послуги Перевізника.
 • Користувач зобов’язаний:
 • здійснити попередню оплату бронювання у повному розмірі;
 • перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття під час бронювання,
 • Користувач має підтвердити свою бронь зателефонувавши до оператора call-центру. Це необхідно зробити не менш як за одну годину до прибуття автобусного рейсу в аеропорт. У разі не дотримання вказаної вимоги, Користувач втрачає право на будь-які претензії до перевізника.
 • прибути не пізніше ніж за 10 хвилин до місця відправлення транспортного засобу, яким буде надаватись послуга із перевезення. У разі недотримання вказаної вимоги, Перевізник має право не чекати Користувача, а Користувач втрачає право на будь-які претензії до Перевізника;
 • ознайомитись з правилами надання послуг із пасажирських перевезень;
 • Перевізник та/або Агент мають право:
 • записувати телефонні розмови з Користувачем під час здійснення бронювання та у випадку звернення за контактними телефонами, що розміщені на Сайті;
 • Перевізник та/або Агент зобов’язані:
 • Напередодні виїзду надіслати текстове повідомлення Користувачеві із підтвердженням факту бронювання Послуги та номером транспортного засобу, яким буде здійснюватись надання послуги;
 • повідомити Користувача про зміни в умовах надання послуг, в тому числі про зміну або скасування рейсу;
 • прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно та своєчасно повідомити Користувача про результати розгляду його звернення.
 • УМОВИ СКАСУВАННЯ БРОНЮВАННЯ:
 1. Перевізник та/або Агент зобов’язані повернути Користувачеві отримані грошові кошти за бронювання Послуги виключно у випадку неможливості надати послуги із пасажирських перевезень із вини Перевізника, або можуть запропонувати безкоштовну заміну бронювання Послуги на інший зручний для Користувача час за його згодою.
 2. Користувач має право самостійно ініціювати повернення грошових коштів за бронювання Послуги, та отримати відповідне відшкодування у розмірі, який буде визначено у вказаному договорі оферти.
 3. Грошові кошти за придбану або заброньовану послугу із пасажирського перевезення повертаються Користувачеві у наступних розмірах та порядку:
 • у разі звернення Користувача про повернення коштів за бронювання послуги із пасажирських перевезень за 24 години до дати заброньованого виїзду – Користувачеві повертається повна сума бронювання за виключенням коштів, визначених у пункті 4.5. цього Договору;
 • у разі звернення Користувача про повернення коштів за бронювання послуги із пасажирських перевезень у проміжок часу від  24 годин до 6 годин до моменту виїзду – Користувачеві повертається 50% від суми бронювання за виключенням коштів, визначених у пункті 4.5. цього Договору;
 • у разі звернення Користувача про повернення коштів за бронювання послуги із пасажирських перевезень менше ніж за 6 годин до моменту виїзду – Користувачеві повертається 20 % від суми бронювання за виключенням коштів, визначених у пункті 4.5. цього Договору.
 1. У разі придбання Послуги за зниженою ціною, Користувачеві буде відшкодовуватись виключно та сума, яка була ним безпосередньо перерахована, з урахуванням норм п. 4.3 та 4.5.
 2. При поверненні грошових коштів за бронювання Послуги, Користувачеві не повертаються комісійні та інші платежі, які були здійснені на користь банку при оформленні бронювання квитка.
 3. Грошові кошти повертаються безпосередньо на картковий рахунок, з якого було здійснено оплату.
 4. Грошові кошти повертаються у строк не більше трьох днів після прийняття Перевізником позитивного рішення про таке повернення.
 5. З метою скасування бронювання, Користувач повинен звернутись за телефонами, які зазначені на сайті та повідомити про своє бажання скасувати бронювання Послуги та повернути грошові кошти. Вказане звернення фіксується оператором, і впродовж 3 календарних днів приймається рішення про повернення грошових коштів.
 • ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:
 1. Здійснюючи бронювання квитка на сайті, Користувач повідомляє Перевізнику власні персональні дані, в тому числі однак не обмежуючись: номер телефону, прізвище ім’я та по батькові, маршрути своїх подорожей, час та місце відправлення, та  надає згоду відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» на використання Перевізником та або Агентом їх у будь-який спосіб, передбачений вказаним Законом для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:
 • передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
 • додаткового інформування Користувача, про статус виконання рейсу, зміни в його умовах;
 • подальшої обробки замовлень Користувача;
 • отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
 1. Перевізник не несе відповідальності за втрати і збитки, понесені Користувачем в процесі подорожей.
 2. Перевізник не несе відповідальності за незручності і втрати, отримані Користувачем в результаті надання недостовірної інформації при використанні Сайту, якщо таке стало можливим внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність сайту третіх осіб
 • ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:
 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.
 2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна було передбачити або уникнути розумним чином, включаючи ухвалення рішень органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежу і інші стихійні лиха.
 3. Не можуть визнаватися форс-мажорними обставинами рішення власників Сторін, які направлені на зміну або припинення прав і обов’язків за цим Договором, якщо вони у встановленій цим Договором формі не узгоджені між Сторонами.
 4. Сторона, яка не виконує або не може виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин повинна негайно письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.
 5. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців підряд і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірвано однією із Сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.
 • ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:
 1. При порушення умов Договору кожна із Сторона має право звернутись до суду. Місце знаходження суду обирається у відповідності до чинного законодавства України.
 2. Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
 • ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:
 1. Вказаний договір є чинним із моменту отримання Користувачем текстового повідомлення про підтвердження оплати за бронювання квитка та діє до моменту надання послуги із перевезення;
 2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 3. Користувач погоджується, що Перевізник та/або треті особи, які мають доступ до сайту, мають право вносити до вказаного Договору та інших документів, що регламентують процедуру надання послуг, розміщаються на сайті та Користувач зобов’язаний з ними ознайомлюватись при здійсненні бронювання.